Sunday, 30 May 2010

RPH PENDIDIKAN TAUHID DARJAH EMPAT.

Darjah  :  4 Abu Bakar
Perkara: Pendidikan Ibadah
Tajuk    : Nama-Nama Syurga Allah
Masa    : 3.30-4.00 petang.
Pengisian Kurikulum ;
Nilai : Beriman kepada Allah
          Beriman Kepada hari kiamat
Pengetahuan Sedia Ada:
-Murid pernah mendengar tentang kehebatan dan ciri-ciri syurga
Bahan Bantu Mengajar :
Carta Nama-nama Syurga Allah.

Objektif :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,murid dapat :
1.  Menyebut sekurang-kurangnya tiga nama-nama syurga.
2.  Menyatakan nikmat-nikmat syurga yang diketahui.

Isi Pelajaran:
1.  Tujuh nama-nama syurga Allah.
2.  Firman Allah dan contoh amal ibadah yang membawa kita ke syurga.

Sumber Pengajaran :
Kitab Tauhid
Buku Nikmat Syurga dan Azab Neraka

0 comments:

Post a Comment